Stagförankringar


Enligt Banverkets ritning: 1-800 170