Kontaktledningsfundament


Ritningar


Fundament med fot
 
Hämta som Pdf >>

 

Fundament utan fot

Hämta som Pdf >>


Enligt Trafikverkets ritning

Med fot: 1-517 611
1-517 611.pdf
Utan fot: 1-517 612 
1-517 612.pdf

Sugtransformator 1-517 610
1-517 610.pdf

Ihåligt utförande

Med fot: 1-517 622 
1-517 622.pdf
Utan fot: 1-517 621
1-517 621.pdf